Patrick Raab är en eftertraktad musiker i de skandinaviska orkestrarna, både som slagverkare och pukist. Han har arbetat som soloslagverkare på Kungliga Operan i Köpenhamn och är verksam som pukist i barockensemblen Concerto Copenhagen. Han har framträtt ett flertal gånger i tv och radio och medverkar på många inspelningar, bland annat på inspelningen av hela Nibelungens ring från just Kungliga Operan i Köpenhamn. Sina studier genomförde han på Musikhögskolan i Malmö för Lennart Gruvstedt. Raab innehar sedan 2018 tjänsten som alternerande solopukist och slagverkare i Malmö SymfoniOrkester.