Med de ekonomiska förutsättningar som den nya kulturbudgeten medför, följer konsekvenser för Skånes kulturliv. Under 2019 skulle kammarmusikfestivalen Malmö Chamber Music ha genomförts för fjärde gången, en plan som nu inte blir möjlig att fullfölja.

Kammarmusikfestivalen Malmö Chamber Music genomfördes för första gången 2016. Under de tre festivalerna och med stjärntrumpetaren Håkan Hardenberger som konstnärlig ledare, presenterades världsartister såsom Hagen Quartet, Leif Ove Andsnes, Academy of St Martin in the Fields, Pernilla August, Baiba Skride, Paul Lewis och Xavier de Maistre i närvaro av festivaltonsättare som Betsy Jolas, Brett Dean, Heinz Karl Gruber och Mark-Anthony Turnage.

Susanne Rydén, VD Musik i Syd:
”Malmö Chamber Music med Håkan Hardenberger har varit en stor framgång som satt Malmö på den internationella kammarmusikkartan. I nuläget behöver vi dock prioritera kärnan i vårt uppdrag; den regionala verksamheten och därmed de regionala festivalerna som t ex Ystad Jazzfestival, Båstad Kammarmusikfestival och Korrö folkmusikfestival.”

För att belysa musikfestivalers betydelse som nationell angelägenhet kommer Musik i Syd att anordna ett seminarium kring svenska musikfestivalers framtid under det nationella kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna
den 6 – 8 februari.

Från Musik i Syds sida vill vi å det varmaste tacka konstnärlige ledaren Håkan Hardenberger för hans omfattande och betydelsefulla arbete med uppbyggandet av Malmö Chamber Music, dess program, artister och publik.

Susanne Rydén:
”Genom Hardenbergers exceptionella status och kontaktnät i internationellt musikliv har vi tillsammans kunnat erbjuda helt unika upplevelser i vår del av landet.”

Malmö Chamber Music arrangerades av Musik i Syd i samarbete med Malmö Live Konserthus, Kammarmusikklubben Krinolin, Salomon Smith Kammarmusikförening, Musikhögskolan i Malmö, Svenska kyrkan i Malmö Sankt Petri församling och Sveriges Radio.

För mer information kontakta Susanne Rydén, VD Musik i Syd, 070-716 66 94, susanne.ryden[at]musikisyd.se

Ta gärna del av konsertfilmer och reportage från Malmö Chamber Music 2016 – 2018 på MUSIK I SYD CHANNEL