Matilde Calderini

Halil är det hebreiska ordet för flöjt och Leonard Bernstein komponerade den här musiken som en hyllning till den unge israeliske flöjtisten Yadin Tanenbaum som dödades i Arabisk–israeliska kriget 1973. ”Musiken kan sägas gestalta krig, och samtidigt den överväldigande önskan att leva. Men också möjligheten att finna tröst i konsten, kärleken och hopp om fred. Det är en sorts nattmusik som börjar med en tolvtonsserie och slutar med ett tvetydigt tonalt ackord” har Bernstein själv kommenterat Halil.

När tolvtonsmusikens förgrundsfigur Arnold Schönberg skrev Verklärte Nacht – Förklarad Natt – var han fortfarande kvar i sin tidiga romantiska eller senromantiska period. Från början är den skriven för stråksextett och framförs ofta så fortfarande. Han gjorde själv en version för stråkorkester 1917 som han reviderade 1943. Inspirationen hade han fått från en dikt med samma titel av poeten och författaren Richard Dehmel. Han hade vid den här tiden också mött sin blivande hustru Mathilde von Zemlinsky, vilket påverkade honom starkt. Musiken vibrerar av starka känslor, extas, sköra linjer som ibland skär igenom varandra, ypperligt avvägda. Det är stundtals smärtsamt vackert.

Maurice Ravels eldigt passionerade Tzigane är hypervirtuos musik i Paganinis anda. Det är ett blixtrande musikaliskt fyrverkeri med dramatiska dubbelgrepp, hoppande stråke, pizzicaton och svindlande höga flageoletter. Han komponerade det för den ungerske violinisten Jelly d’Arányi och ackompanjemanget var tänkt för luthéal, ett sorts piano där klangen påminner om det ungerska instrumentet cimbalom, vilket passade styckets karaktär.

Ett tema för musiken vid den här konserten är natt och nocturne är den musikaliska termen för nattlig musik. Mark-Anthony Turnages Nocturne som här uruppförs är beställd av Malmö Chamber Music för Håkan Hardenberger och Musica Vitae.

Claude Debussy hade en sällsam förmåga att locka nya klanger ur pianot vilket fick samtiden att ibland förskräckas men också förundras. Den här relativt tidiga nocturnen öppnar med enkla mystiska motiv i lågt register som sätter igång kraftiga, uppåtriktade arpeggion. Det är musik som är kvar i 1800-talets romantiska pianotradition men samtidigt tar ut riktningen mot den kommande impressionismen.

/Göran Persson


Mathilde Calderini © Jean-Baptiste Millot

FRE 21 SEP KL 21.00 S:t Andreas kyrka

Sluttid ca kl 22:15

Fri entré, först till kvarn!

I samarbete med Svenska kyrkan i Malmö St Petri församling

Program

Claude Debussy Nocturne L 89
Simon Crawford-Phillips, piano

Maurice Ravel La Tzigane
Malin Broman, violin och ledning; Xavier de Maistre, harpa; Musica Vitae

Leonard Bernstein Halil
Dirigent: Simon Crawford-Phillips
Mathilde Calderini, flöjt; Xavier de Maistre, harpa; Malin Broman, violin; Lennart Gruvstedt; slagverk; Johan Bridger, slagverk; Patrick Raab, slagverk; Anders Hassgård, slagverk; Thomas Widlund, slagverk; Johan Söderholm, slagverk; Johanna Zetterqvist, flöjt; Marta Torkilsdottir Melander, flöjt; Musica Vitae

Mark-Anthony Turnage Nocturne Uruppförande!
Håkan Hardenberger, trumpet; Malin Broman, violin och ledning; Musica Vitae

Arnold Schönberg Verklärte Nacht
Malin Broman, violin; Malin Broman, violin och ledning; Musica Vitae