Vid Musikhögskolan i Malmö studerar idag cirka 800 studerande – de flesta inom de fleråriga programutbildningarna på kandidat- och masterprogrammen för blivande musiker, kompositörer och kyrkomusiker eller på musiklärarutbildningen. Vid Musikhögskolan finns också forskarutbildning inom Musikpedagogik och Konstnärlig forskning i Musik. Många yrkesverksamma musiker, musiklärare, kyrkomusiker eller allmänt musikintresserade studerar också årligen på någon av våra fristående kurser.

Musikhögskolan i Malmö har ett väl utbyggt internationaliseringsprogram och ett brett internationellt kontaktnät med välrenommerade partnerskolor i framför allt Europa. De internationella relationerna är många och täta genom bland annat samarbetsavtal, gästlärare och lärar- och studerandeutbyten, men också genom en internationell rekrytering av lärare och studerande.

Musikhögskolan i Malmö erbjuder en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö och ligger mitt i händelsernas centrum.

Konsert
Igor! | Torsdag 21 september kl 21:00, Kanalscenen Malmö Live Läs mer