Nu slår vi upp dörrarna för årets upplaga av Malmö Chamber Music! Efter ett smattrande startskott från MSO-trumpetarna Gustav Melander och Matteo Battistoni blir det premiär för Brett Deans beställningsstycke med festivalens konstnärlige ledare, trumpetaren Håkan Hardenberger och den skotske slagverksstjärnan Colin Currie. Ett kärt återseende från i fjol är de lettiska musikersystrarna Baiba Skride, violin och Lauma Skride, piano och festivalens första kväll på Palladium avslutas med ett möte med den engelske pianovirtuosen Paul Lewis.


Igor Stravinskij är en av de tonsättare som står i fokus under årets Malmö Chamber Music och hela festivalen inleds med hans kanske allra kortaste verk, ”Fanfare for a New Theatre”. Stycket skrevs till invigningen 19 april 1964 av New York State Theatre, Lincoln Center och är karaktäristiskt för tonsättarens sena period genom sin koncentration, sammansatta rytmik och personliga bruk av tolvtonsteknik.

Stravinskij träffade violinisten Samuel Dushkin i början av 30-talet och de inledde ett flerårigt konstnärligt samarbete som resulterade i flera konsertturnéer och nya verk. Förutom ett antal mer eller mindre omfattande arrangemang av äldre stycken, komponerade Stravinskij även några nya verk för Dushkin, som exempelvis ”Duo concertant” och, något senare, en violinkonsert.

Inspirationen till ”Duo concertant” kom från en biografi över den italienske renässanspoeten Petrarca som Stravinskij läste vid tiden. Poetens förhållande till å ena sidan lyrisk ingivelse och å andra sidan strikt struktur – sonettformen – slog an hos Stravinskij, som menade att han ”ville skapa en lyrisk komposition” men tillämpa ”en rigorös disciplin som ger smak av hantverk och tillfredställelsen av att tillämpa det”. Verket skrevs 1932 och uruppfördes av Dushkin och Stravinskij i Berlin 28 oktober samma år, alltså under Weimarrepublikens sista skälvande månader.

Även Brett Dean är en av de tonsättare som står i fokus dessa festivaldagar och vid kvällens konsert uruppförs beställningsverket ”The Scene of the Crime” för trumpet och slagverk.
Dean berättar själv om sitt verk att det är komponerat i slutet av den nu avslutade fyraårsperioden han ägnat åt sin stora opera ”Hamlet”. Även om det nya stycket inte har något specifikt musikaliskt material hämtat från operan, så finns det två aspekter som kopplar det till Hamlet-projektet. Det ena är, fortsätter Dean, att Shakespeare i sin pjäs nämner ”drums and trumpets” som enda scenmusik och det andra är att ”Hardenbergers festival ges precis på andra sidan Öresund, helt i närheten av Claudius brottsplats på Kronborg i Helsingör”. Utifrån detta ger sig ”duon ut på ett gemensamt intensivt utbyte och utforskning av materialet, där slagverket, ett rikt utbyggt trumset, ger verket en laddad, funk-rockkänsla”. Dean avslutar med att notera att ”det 12 minuter långa verket också är en särskild hyllning till de båda musikerna som fått sig verket tillägnat, Håkan Hardenberger och Colin Currie, vars spelstil kännetecknas inte bara av en högt driven teknisk skicklighet utan också av stort engagemang och intensitet”.

Haydn skrev sin pianosonat i C-dur (Hob XVI/50) 1795 när han var på den andra av sina två framgångsrika turnéer till London. Redan under det första besöket i staden hade han mött den begåvade pianisten Therese Jansen och för henne skrev han nu sina tre sista tre pianosonater. Det var dock inte bara för en engelsk musiker han skrev, utan också för de nya moderna pianoinstrumenten som utvecklats i England, med större register, rikare klang och efterklangspedal. I C-dur sonaten möter man Haydns mogna stil, präglad av rytmisk vitalitet, överraskande melodiska och harmoniska infall men där det samtidigt, enligt klassicismens estetik, ska råda en balans mellan förnuft och känsla.

Beethoven skrev sina första pianosonater publicerade i samlingen op. 2 samma år som Haydn skrev sina ovan nämnda sista. I andra ändan av hans produktion hittar man hans Bagateller op. 126, publicerade efter alla de stora, totalt 32 sonaterna. Här har den klassiska estetiken börjat vittra sönder. Satserna är korta och fragmentariska – ibland pekar de fram mot Schumanns mosaikartade formexperiment under 1830-talet, ibland så långt fram som till Weberns aforistiska stil i början av 1900-talet.

/Staffan Storm


Delar av konserten spelas in av Sveriges Radio P2

TIS 19 SEP KL 18.00 Palladium Malmö

Sluttid ca kl 20:15

Biljettpris: 340 kr, studerande & barn t.o.m. 17 år: 170 kr

Musiken

Igor Stravinskij Fanfare for a New Theatre
Brett Dean The Scene of the Crime  – Uruppförande
Igor Stravinskij Duo Concertant
Béla Bartók Rapsodi nr 2 BB 96a
Joseph Haydn Sonat för piano C-dur Hob XVI/50
Ludwig van Beethoven 6 bagateller op 126

Medverkande

Håkan Hardenberger, trumpet
Paul Lewis, piano
Colin Currie, slagverk
Baiba Skride, violin
Lauma Skride, piano
Gustav Melander, trumpet
Matteo Battistoni, trumpet