Direkt från konserten på Palladium kommer pianisterna Paul Lewis och Lauma Skride och musicerandet fortsätter! Mezzosopranen, svenska Anna Grevelius är tillbaka från förra året med sånger av Ludwig van Beethoven samt Igor Stravinskijs tonsättning av ”The owl and the pussycat”. Även brittiska Doric String Quartet ansluter sig denna första festivalkväll på Klubb Krinolin.


Temat för årets festival “Begynnelser och avslut” genomsyrar tanken bakom alla konserter, men får nog sägas vara särskilt uttalat i kvällens program. Med Haydns första stråkkvartett möter man inte bara ett av tonsättarens tidigaste verk, utan födelsen av en hel genre som fortfarande i högsta grad är levande idag. Brahms korta pianostycken och Stravinskijs lilla sång ”The Owl and the Pussy-Cat” representerar det motsatta i egenskap av inte bara respektive tonsättares så gott som sista verk utan också som avslut på de epoker de var en del av, romantiken för Brahms del och 1900-talets klassiska modernism för Stravinskijs.

Joseph Haydns första stråkkvartetter skrevs åren runt 1760 och är tidstypisk wiensk underhållningsmusik som följer serenadformens femsatsiga modell med bland annat två menuetter. Samtidigt innehåller dock musiken redan drag som senare kom att bli än mer uttalade och karaktäristiska i Haydns mogna stil, som oregelbundna, inte helt självklara fraser och melodiska vändningar och överraskande humoristiska inslag – inslag som gick hem i kretsen runt Haydn, men som när verken publicerades fick en mindre road nordtysk kritiker att beklaga sig över hur tonsättaren ”förnedrar sin konst med komiskt trams”.

Pianot intog en central roll i Johannes Brahms skapande och han lämnade aldrig instrumentet ur sikte under någon längre tid, vilket de många piano- och kammarmusikverken, en stor mängd Lieder för röst och piano och, inte minst, två stora pianokonserter vittnar om. De sena pianoverken i samlingarna op. 116–119 tillkom runt 1890 och tillhör alltså hans sista verk, skrivna efter de föregående decenniernas intensiva arbete med stora orkesterverk. I samlingarna finner man karaktärsstycken med titlar som bland annat Capriccio, Intermezzo och Romanze – korta aforismer med koncentrerat musikaliskt innehåll. Karaktärsstycken för piano var en av 1800-talets populäraste former och Brahms har tydliga förebilder i Schumanns och Mendelssohns verk i samma genre. Men samtidigt är dessa sena verk genom den koncentrerade material- och formbehandlingen och i ointresset för det ytligt dekorativa, musik som pekar fram mot hur de yngre Wientonsättarna, i kretsen runt Arnold Schönberg, ett par decennier senare skulle utvecklas – så ett avslut för en tonsättare som samtidigt pekar fram mot en begynnelse hos andra.

När Igor Stravinskij för andra gången gick i exil och lämnade andra världskrigets Europa för USA, kunde han inte engelska i någon större utsträckning. Edward Lears lilla nonsensvers ”The Owl and the Pussy-Cat” var en av de texter han och hans hustru Vera övade sig på. Som ett minne av detta tonsatte han dikten 1966, något som visade sig bli hans sista fullbordade originalkomposition.

/Staffan Storm


Kammarmusikklubben Krinolin är ett nytt rum för konstmusik. På konserterna på restaurang Grand Öl & Mat kommer publik och musiker varandra riktigt nära. Här kan du dricka något gott i baren eller äta en matbit från Grands fantastiska kök samtidigt som du lyssnar på levande klassisk musik. Sittplatser är inte garanterade, men kom gärna i god tid eller boka ett bord om du vill säkra din sittplats. grandolomat.se

 

TIS 19 SEP KL 21.00 Klubb Krinolin på Grand Öl & Mat

Sluttid ca kl 22:30

Biljettpris: 100 kr, studerande & barn t.o.m. 17 år: 50 kr

Musiken

Joseph Haydn Stråkkvartett nr 1 i Bess-dur op 1 nr 1 Hob.III:1
Igor Stravinskij Ugglan och katten
Ludwig van Beethoven
Majsång op 52 nr 4
Jag älskar dig woO123
Loppsång op 75 nr 3
Johannes Brahms 6 stycken för piano op 118
Joseph Haydn Sonat för piano G-dur Hob XVI/40

Medverkande

Paul Lewis, piano
Doric String Quartet
Lauma Skride, piano
Anna Grevelius, mezzosopran