Håkan Hardenberger leder Malmö SymfoniOrkester i ett program som bland annat innehåller Brett Deans ”Testament – Music for Orchestra”, ett verk som alluderar på Beethovens Heiligenstadt-testamente. Vi får även njuta av Beethovens andra romans för violin och orkester med festivalens violinist Baiba Skride.


Under 20-talet lämnade Stravinskij det ryska tonspråk som präglat hans tre baletter Eldfågeln, Petrusjka och Våroffer och närmade sig en mer internationell stil. Inte heller intresserande han sig längre för de stora orkesterbesättningarna han använt åren före första världskriget utan fokuserade på mindre ensembler eller kammarorkestrar, något som tydligt slår igenom i baletten ”Pulcinella” från 1919. Verket beställdes strax efter första världskrigets slut av Sergej Djagilev för Ryska baletten, men tanken var då att Stravinskij skulle arrangera musik av den italienske 1700-talstonsättaren Pergolesi för orkester. Stravinskij gjorde betydligt mer än att arrangera, han komponerade om materialet – som senare visat sig vara av ett antal italienska generationskamrater till Pergolesi – och gjorde det till sitt eget verk. Denna blick på 1700-talet genom 1920-talets perspektiv kom att omedelbart bli mönsterbildande och har kommit att kallas neoklassicism.

Brett Dean har också tagit upp och betraktat gammal musik på nytt sätt i sitt verk ”Testament”, ursprungligen skrivet för tolv altvioliner 2002 och senare omarbetat för orkester. Upprinnelsen till verket var Deans läsning av Beethovens så kallade ”Heiligenstadt Testament” från 1802, ett omskakande dokument han skrev efter beskedet om att han hade en obotlig hörselskada som han då förmodade skulle innebära slutet på hans karriär. Stycket försöker fånga Beethovens sinnestillstånd, ljudet av pennan som far över pappret när han febrigt skriver ner sina tankar men också musikaliska idéer hämtade från den stråkkvartett op. 59:1 ur vilken en sats föregår Deans verk på konserten.

Tiden i Heiligenstadt blev en vändpunkt i Beethovens skapande. Efter den följde en av hans mest kreativa perioder, som varade i nästan tio år, under vilken han skrev flera av sina mest banbrytande och kända verk. Ett portalverk här är den tredje symfonin med undertiteln ”Eroica” och det är välkänt hur Beethoven efter att initialt tänkt dedicera detta verk Napoleon, strök dedikationen och istället tillägnade det inte en person utan en idé, en tanke, om en ”hjälte”. Men Beethoven var också ett barn av klassicismen med en naturlig referenspunkt i den grekiska och romerska antikens filosofi och till symfonins final hämtar han ett ”hjältetema” från sin balett om Prometheus, den antika hjälten som stal elden från gudarna och gav den till mänskligheten – en passande symbol för hela upplysningstiden. Baletten ”Die Geschöpfe des Prometheus” binder, liksom den senare ”Eroica-symfonin”, ihop dåtid, arvet från antiken, med de aktuella ideal som präglade Beethovens samtid.

Från baletten hör man numera oftast uvertyren, men hela verket innehåller mycket musik som visar på Beethovens snabba stilistiska utveckling vid tiden och finalens tema kom inte bara att leta sig in i den tredje symfonin, det gav också bränsle till ett par andra verk, främst ”Eroica-variationerna” för piano.

/Staffan Storm

LÖR 23 SEP KL 14.00 Malmö Live Konserthus

Sluttid ca kl 15:30

Biljettpris: 150 – 250 kr

Ingår i Weekendpaketet. Läs mer här.

Musiken

Igor Stravinskij Pulcinellasvit
Ludwig van Beethoven/Brett Dean Adagio molto e mesto
Brett Dean Testament – Music for orchestra
Ludwig van Beethoven Romans nr 2 för violin och orkester
Ludwig van Beethoven Svit ur Prometheus skapelser

Medverkande

Malmö SymfoniOrkester
Baiba Skride, violin
Håkan Hardenberger, dirigent

Pre-concert Talk!
13.00 Malmö Live, kanalscenen
Brett Dean och Håkan Hardenberger i samtal med Ayla Kabaca
(samtalet sker på engelska)