Nutida musik för hela slanten blir det när Brett Dean, viola, Colin Currie, slagverk, Sebastian Stevensson, fagott och pianisterna Lauma Skride och Francisca Skoogh äntrar klubbscenen! Utöver verk av festivaltonsättarna Brett Dean, Sofija Gubajdulina och Benjamin Staern får vi höra Colin Currie i Rolf Wallins 11 små stycken för solomarimba i ”Realismos Mágicos” och tillsammans med Janne Johansson i det första svenska uppförandet av Malmötonsättaren Stefan Pöntinens ”HEAT”, samt Kim Hedås ”Signs” som hon komponerat direkt för Sebastian Stevensson.


– Rolf Wallin: Realismos mágicos, 11 short stories for marimba solo 
Rolf Wallin har själv beskrivit hur han tidigt fängslades av marimbans klang, inte minst dess anknytning till den latinamerikanska kulturen. Tankarna på ett större soloverk för instrumentet kombinerades därför lätt med idén om ett stycke byggt på Gabriel García Márquez litteratur. Márquez var en av de främsta representanterna för den latinamerikanska ”magiska realismen” i sina noveller och romaner, fyllda med både humor och emotionellt djup. Wallin tog elva titlar från Márquez’ noveller som utgångspunkt för de olika satserna i sitt marimbasoloverk som uruppfördes 2014 av Colin Currie.

– Stefan Pöntinen: Heat, för kontrabas och marimba
Stefan Pöntinen är tonsättare och violinist från Stockholm men sedan länge bosatt i Malmö. Han har en omfattande produktion av kompositioner bakom sig för olika besättningar, men med fokus på olika kammarensemblebesättningar. ”Heat” från 2014 är skrivet för kvartstonstämd kontrabas och marimba och utnyttjar de tonala och klangliga spänningar som på så sätt uppstår mellan instrumentet. Nervösa, flyktiga figurer repeteras och avlöser varandra och skapar en slags musikalisk friktion, vilken kanske får sägas ge upphov till den ”hetta” titeln syftar på.

– Sofija Gubajdulina: Sonat för kontrabas och piano
Gubajdulinas musik har under de senaste decennierna väckt stor uppmärksamhet, men sonaten för kontrabas och piano är komponerad 1975 då hon fortfarande var en tonsättare som inte accepterades av den kommunistiska regimen i dåvarande Sovjetunionen, på grund av hennes intresse för musikalisk avantgardism och religiös tematik i hennes verk. Det kom att dröja tre år innan sonaten uruppfördes, i april 1978, men verket har därefter etablerat sig som en modern klassiker på kontrabasrepertoaren.

– Kim Hedås: Signs för fagott
Kim Hedås har skrivit musik i de flesta genrer och har särskilt arbetat med elektroakustisk musik. För Malmöpubliken är hon välkänd för ett av hennes platsspecifika verk, musikinstallationen ”Via” som spelas dygnet runt, året om på gångbron vid Malmö Live.
”Signs” för solofagott komponerades för Sebastian Stevensson på beställning från Sveriges Radio P2 Live för uruppförande i Berwaldhallen 2016. Tonsättaren beskriver själv hur idén bakom verket ”utgår ifrån skriftens mening: hur skriften förändras när nytt kommer till, hur den ursprungliga betydelsen skiftar allteftersom skriften växer fram.”

-Benjamin Staern: Waves, för piano
Staern beskriver själv sitt stycke som ”stämningsmusik som börjar med några enkla ackord som föreställer vattendroppar och vågrörelser. Det är alltså musik som ständigt utvecklar sig under lyssnandets gång. Utifrån detta kommer melodiska linjer fram som driver musiken framåt som är likt att titta på små bäckar som mynnar ut i en stor flod eller vattenfall”.

– Brett Dean: Rooms of Elsinore, för viola och piano
Dean är liksom Gubajdulina en av de tonsättare som särskilt porträtteras under årets upplaga av Malmö Chamber Music. Ett av Deans största projekt under senare år är hans opera Hamlet som hade premiär nu sommaren 2017 på Glyndebourneoperan. I spåren av det har andra verk tillkommit, som en slags spin-off effekt och ett av dem är ”Rooms of Elsinore”, ett verk som låter oss besöka Hamlets slott i Helsingör i fem olika satser för viola och piano. Den första satsen ”The Dark Gate” inleds med dunkla pianoackord. Ur detta leds satsen mot en höjdpunkt och går direkt över i den andra satsen, ”The Four Gate Courtyard”, som inleds med snabba brutna arpeggioackord i violan. I den tredje satsen, ”The Platform”, spinner violan en lång melodisk linje mot pianots tremoloklanger och brutna ackord – något som mynnar ut i nästan spöklika klanger: höga flageoletter i violan och djupa kluster i pianot.  ”The King’s Chamber”, den fjärde satsen, är snabb och rytmiskt intensiv, medan karaktärsbeteckningen på den följande, ”The Chapel”, fångar mycket av atmosfären – ”mysterious and tense”. Den efterföljande satsen, ”The Queen’s Chamber”, har en mer upprörd karaktär och går direkt över i finalen ”The Trumpeter’s Tower”, där musiken gradvis dör bort.

/Staffan Storm


Kammarmusikklubben Krinolin är ett nytt rum för konstmusik. På konserterna på restaurang Grand Öl & Mat kommer publik och musiker varandra riktigt nära. Här kan du dricka något gott i baren eller äta en matbit från Grands fantastiska kök samtidigt som du lyssnar på levande klassisk musik. Sittplatser är inte garanterade, men kom gärna i god tid eller boka ett bord om du vill säkra din sittplats. grandolomat.se


Konserten spelas in av Sveriges Radio P2

ONS 20 SEP KL 21.00 Klubb Krinolin på Grand Öl & Mat

Sluttid ca kl 22:30

Biljettpris: 100 kr, studerande & barn t.o.m. 17 år: 50 kr

Musiken

Rolf Wallin Realismos Mágicos
Stefan Pöntinen HEAT – Sverigepremiär!
Sofija Gubajdulina Sonat för kontrabas
Kim Hedås Signs
Benjamin Staern Waves
Brett Dean Rooms of Elsinore – Europapremiär!

Medverkande

Brett Dean, viola
Colin Currie, slagverk
Lauma Skride, piano
Sebastian Stevensson, fagott
Janne Johansson, kontrabas
Francisca Skoogh, piano