Malmö Chamber Music 2017 slutar som vi börjar, med ett uruppförande och världsartister av högsta klass! För samma besättning som Igor Stravinskij skrev musiksagan L’histoire du soldat (Historien om en soldat) har festivalens Malmötonsättare Benjamin Staern komponerat en pendang, om den i sagan som endast har en stum roll, och det blev Historien om en prinsessa, med text av Mi Tyler. De två historierna berättas av Pernilla August och Rebecka Hemse och musiker är Baiba Skride, violin, Johnny Teyssier, klarinett, Sebastian Stevensson, fagott, Håkan Hardenberger, kornett, Olle Elfström, trombon, Janne Johansson, kontrabas och Colin Currie, slagverk. Mellan berättelserna spelar de nederländska bröderna Lucas och Arthur Jussen Stravinskijs Våroffer i originalbearbetningen för fyrhändigt piano.


Sista konserten i årets upplaga av Malmö Chamber Music inleds passande, med tanke på festivaltemat ”Begynnelser och avslut”, av ett uruppförande. Det är en modern pendang till Stravinskijs ”Historien om en soldat”, vilken följer längre fram i programmet, som författaren Mi Tyler och tonsättaren Benjamin Staern skapat. My Tyler noterar att när ”Stravinskijs och Ramuz ”Historien om en soldat” ebbar ut står inte allt väl till. Soldaten har tvingats följa med djävulen och hur det går för dem som tvingas till det vet vi ju. Prinsessan å andra sidan är kvar på de dödligas plan; i lera och i armod. Men där en saga slutar börjar en annan. Prinsessan är ännu inte helt bruten och djävulen har mer otyg på gång. ’Historien om en soldat’ hade premiär i september 1918. 99 år har gått sedan dess. Det är ett nytt millennium och nu är flickan inte bara ett tyst redskap för berättaren – det är hon som är protagonisten”.

Om sin musik till sagan säger Staern att den följer historien och att det i den ”bland annat finns musikaliska lutningar till funk, jazz, koral, argentinsk tango, vals som går i tre och tvåtakt samtidigt och andra överraskande moment”.

Stravinskijs balett ”Våroffer” är ett av den musikaliska modernismens portalverk. Efter den omtalade skandalpremiären på Théatre des Champs-Elysées 29 maj 1913, vände det snabbt och blev en stor succé och har sedan dess blivit ett av förra seklets mest omtalade, framförda och analyserade verk. Baletten är skriven för en stor orkester på runt 100 personer, något som var typiskt för förkrigstidens orkesterverk, men Stravinskij gjorde själv en version för fyrhändigt piano. Den använde han bland annat för att testa musiken på sin bekantskapskrets och nästan på dagen ett år, 9 juni 1912, innan det publika uruppförandet spelade han och Claude Debussy igenom denna version. Kvällen innan hade de båda för övrigt varit på uruppförandet av Ravels balett ”Daphnis et Chloë” – att det vid denna tid var ett rikt och dynamiskt musikliv i Paris är en underdrift…

Under krigsåren lämnade Stravinskij successivt det ryska tonspråk som präglat hans tre baletter Eldfågeln, Petrusjka och Våroffer och närmade sig en mer internationell stil. Inte heller intresserande han sig längre för de stora orkesterbesättningarna utan fokuserade på mindre ensembler eller kammarorkestrar. Likaså anknöt han i några verk till den nya amerikanska jazzmusiken som under världskrigets sista år kommit till Europa. Exempel på alla dessa tendenser finns i ”Historien om en soldat”, ett verk som fortfarande har en fot i den ryska traditionen men som också öppnar upp för den nya 20-talsstilen, med den lilla heterogena kammarensemblen, återkomsten till tonaliteten och referenserna till folk- och populärmusik.

/Staffan Storm


Konserten spelas in av Sveriges Radio P2 och Musik i Syd CHANNEL
    

LÖR 23 SEP KL 18.00 Palladium Malmö

Sluttid ca kl 20:15

Biljettpris: 340 kr, studerande & barn t.o.m. 17 år: 170 kr

Ingår i Weekendpaketet. Läs mer här.

Musiken

Benjamin Staern Historien om en prinsessa – Uruppförande!
Igor Stravinskij Våroffer för fyrhändigt piano
Igor Stravinskij Historien om en soldat 

Medverkande

Pernilla August, berättare
Rebecka Hemse, berättare
Håkan Hardenberger, trumpet
Baiba Skride, violin
Colin Currie, slagverk
Janne Johansson, kontrabas
Johnny Teyssier, klarinett
Sebastian Stevensson, fagott
Olle Elfström, trombon
Lucas & Arthur Jussen, piano