Festivalens kyrkokonsert bjuder ett enastående varierat program med våra främsta sångare och instrumentalister. Skådespelaren Pernilla August och Eric Ericsons Kammarkör framför tillsammans med bland annat Håkan Hardenberger valda delar ur Rolf Sersams ”Kosmisk adress – Sånger om stunden och evigheten” till texter av Jacques Werup och konsertorganisten Carl Adam Landström möter festivalens slagverksäss Colin Currie i Sofija Gubajdulinas ”Detto I”.  Konserten inleds med Beethovens ”Drei Equali” för fyra tromboner.


Under 1700-talet växte det fram en tradition i Österrike att framföra musik, så kallade Equali, för trombonensemble som begravningsmusik eller för att vid andra ceremonier minnas de döda. Instrumentet uppfattades i ljuset av hur basunklangen vid ett flertal ställen omnämndes i Bibeln, som något som symboliserade högtidlighet eller död och domedag. Bland de mest kända verken i genren finner man dessa tre Equali av Beethoven, men även exempelvis Anton Bruckner komponerade ett par verk i genren i mitten av 1800-talet. Denna klangsymbolik förknippad med trombonen kom även att etablera sig in i musikdramatik, exempelvis Mozarts Don Giovanni, eller symfonisk musik, som hos Liszt och Mahler.

Stravinskij skrev förhållandevis lite musik för kör a cappella och de flesta av hans verk som använder kör överhuvudtaget ligger förhållandevis sent i hans produktion.

Ett skäl till det var nog de dåliga körer han hade hört i olika sammanhang och han nämner själv att ”mina körsånger tillkom i antipati mot den dåliga musiken och ännu sämre sången i ryska kyrkan i Nice. ”Jag blev församlingsmedlem där 1925 (…) och det sentimentala uttrycket och de harmoniska och melodiska banaliteterna vid gudstjänsten provocerade mig omsider till att själv skriva något”. I ett verk som ”Ave Maria” från 1934 försökte han ”sammansmälta tidiga minnen av kyrkomusik i Kiev och Poltava” och skapa något i en mer enkel och stram stil.

På 1950-talet återupptäcktes Carlo Gesualdos märkliga renässansmusik från sekelskiftet 1600 och många, bland dem Stravinskij, fascinerades omedelbart av den. De överraskande harmoniska vändningarna och skarpa dissonanserna i hans madrigaler och sakrala musik upplevdes som anmärkningsvärt moderna. Bland det material som utforskades fanns några sakrala körverk där vissa stämmor gått förlorade. Stravinskij utgick från detta material och rekomponerade satserna och resultatet blev ett möte, som så många gånger tidigare i Stravinskijs produktion, mellan gammalt och nytt, en slags musikalisk dialog mellan två tonsättare från vitt skilda epoker. Först bearbetades ”Illumina nos” 1957 och ett par år senare de två övriga, ”Da pacem Domine” och ”Assumpta est Maria”.

Stravinskijs “Anthem – The dove descending breaks the air” är ett mycket sent verk i hans produktion, komponerat 1962 till text av T. S. Eliot hämtad ur hans ”Four Quartets”. Som de flesta av Stravinskijs verk från denna period är musiken komponerad med 12-teknik som utgångspunkt.

Av två tonsättare som särskilt står i fokus under årets festival hör vi i kväll Brett Deans ” Was it a voice?” för kör och Sofija Gubajdulinas ”Detto I” för orgel och slagverk.

Deans stycke är en del av en pågående serie sakrala a cappella verk för blandad kör och detta verk är skrivet för Kristi Himmelsfärdshelgen.

”Detto I” av Gubajdulina är en stort upplagd sonat för orgel och en slagverkare som spelar på en rik uppsättning instrument. Verket komponerades 1978 och uruppfördes i Moskva året därpå. Den italienska titeln betyder ungefär ”det som sägs”.

Rolf Sersam är bland annat känd för sitt mångåriga samarbete med författaren Jacques Werup. Verket ”Kosmisk adress – Sånger om stunden och evigheten” skrevs 1999 till Werups texter och denne själv som recitatör, trumpetaren Håkan Hardenberger och dirigenten Fredrik Malmbergs dåvarande Malmökör Vox Nova. I samband med uruppförandet kommenterade upphovsmännen själva sitt verk:

Kosmisk adress. Ett collage av text och musik kring vardagens ögonblick och evighetens oändlighet.

 Om att vara hemma i kosmos
och i det nära

Om det hemlighetsfulla i döden och livet

Om kärleken och gränsen

Om sorgen och lusten.

/Staffan Storm


Konserten spelas in av Sveriges Radio P2

FRE 22 SEP KL 21.00 St Petri kyrka

Dörrarna öppnas kl 20.00

Sluttid ca kl 22:15

Fri entré, först till kvarn.

Musiken

Ludwig van Beethoven 3 Equali, WoO 30
Igor Stravinskij Three Sacred Songs (efter Gesualdo)
Igor Stravinskij Ave Maria
Brett Dean Was it a voice?
Igor Stravinskij Anthem, ”The dove descending breaks the air”
Sofija Gubajdulina Detto I. Sonat för orgel och slagverk
Jacques Werup/Rolf Sersam ur Kosmisk Adress

Medverkande

Pernilla August, recitation
Håkan Hardenberger, trumpet
Colin Currie, slagverk
Rolf Sersam, piano
Peter-Philipp Staemmler, cello
Carl Adam Landström, orgel
Olle Elfström, trombon
Johannes Rubensson, trombon
Ola Nordqvist, trombon
Lars Carlsson-Zeppezauer, trombon
Eric Ericsons Kammarkör under ledning av Fredrik Malmberg