Musikerstuderande från Musikhögskolan i Malmö under ledning av Håkan Hardenberger spelar upp i de mest skiftande konstellationer, och tillsammans med rumänskfödde cimbalonspelaren George Mihalache får vi höra dem i ett antal korta Stravinskijstycken. Ett av dem är ”Ragtime”, med en klar koppling till Historien om en soldat som framförs i sin helhet på festivalens sista konsert på lördag!


Stravinskij är nog en av musikhistoriens mest väldokumenterade tonsättare. Det finns flera anledningar till det, men en starkt bidragande orsak var det arbete Robert Craft, hans sekreterare och hjälpreda, ja nästan personliga assistent, under de sista decennierna av hans liv lade ned på att samla in och bevara material. Dessutom genomförde han intervjuer och dokumenterade ett omfattande antal samtal med Stravinskij, i vilka man kan få inblick i hans kompositionsverkstad och hans syn på både sin egen och andras musik.

Bakgrunden till Ragtime för 11 instrument och överhuvudtaget Stravinskijs intresse för den moderna amerikanska jazzmusiken gick tillbaka till när dirigenten Ernest Ansermet, just hemkommen efter en amerikansk turné, 1918 gav honom en packe noter med ragtime-musik. Han spelade med stort intresse igenom noterna, men hade vid denna tidpunkt ännu inte hört jazzmusiker spela och resultatet blev, som han själv beskrev det, mer ett ”konsertporträtt” av den nya genren. Han konstaterade även att ”för amerikaner måsten den alltid ha verkat främmande”… Värt att notera är att samma dag som Stravinskij fullbordade verket hörde han ett märkligt ljud i fjärran utanför arbetsrummet – det var ljudet av kanonader längs den franska fronten som markerade vapenstilleståndet 11 november 1918 och som innebar slutet på första världskriget. Så stycket både signalerade och skapades vid tidpunkten när en ny epok bröt fram.

Stravinskijs Tango från 1940 var bland de första verk han komponerade i USA efter flykten från andra världskrigets Europa. Originalet är skrivet för piano men styckets popularitet bidrog till att Stravinskij arrangerade det för olika besättningar.

Concertino för 12 instrument har sitt ursprung i en ensatsig stråkkvartett från 1920 för den då kända Flonzaley-kvartetten. Kvartetten var känd för sina interpretationer av den klassiska repertoaren och ville att Stravinskij skulle skriva ett stycke åt dem som förhöll sig till och passade in i deras vanliga konsertprogram. Drygt 30 år senare återvände han till stycket och komponerade om det för 12 instrument. Den konsertanta violinstämman behöll han relativt intakt, cellon får också en liknande roll, men de övriga stämmorna fördelade han på träblås- och brassinstrumenten.

Precis som Concertinon är Oktetten ett av de mest kännetecknande verken för Stravinskijs tidiga neoklassicistiska period i början av 20-talet. Visionen till stycket kom enligt tonsättaren till honom i en dröm och redan vid uppvaknandet skrev han ned de första idéerna till musiken. För första gången sedan sin studenttid komponerade Stravinskij i detta verk med klassiska former som utgångspunkt, men medan de tidiga verken var rent akademiska studiearbeten, blev nu dessa former utgångspunkten för kreativt nyskapande. De tre satserna formas som en snabb sonatsats med långsam inledning, en serie variationer och som avslutning ett rondo, med vissa ragtime-inslag.

/Staffan Storm

 

TOR 21 SEP KL 21.00 Kanalscenen Malmö Live

Sluttid ca kl 21:40

Fri entré, först till kvarn! Baren är öppen under hela konserten.

Musiken

Igor StravinskijRagtime, Tango, Concertino för 12 instrument, Oktett

Medverkande

George Mihalache, cimbalom
Studenter från Musikhögskolan i Malmö under ledning av Håkan Hardenberger