En kvartett i rörelse, så skulle Sofija Gubajdulinas första stråkkvartett kunna beskrivas, för under framförandet skiftar musikerna i Armida Quartet bokstavligen placering i rummet. Därutöver spelar ensemblen Ludwig van Beethovens intensiva och krävande Große Fuge, av Igor Stravinskij beskriven som ”musik som alltid kommer att vara modern”. Konserten avslutas med att pianisten Francisca Skoogh samt Johanna Staemmler och Peter-Philipp Staemmler ur Armidakvartetten framför Beethovens charmanta första pianotrio.


Musik från ytterpunkterna av Beethovens verkförteckning står på kvällens program och fångar årets festivaltema för Malmö Chamber Music, ”Begynnelser och avslut”. Men riktigt så enkelt är det inte – även om Beethovens pianotrio op. 1:1 tillhör hans tidigaste verk, så härrör det också en period i hans skapande när han gjorde ”avslut” med sina föregångare, som Haydn och Mozart, och allt mer fann sin egen personliga stil. Och även om Grosse Fuge op. 133 tillhör den serie stråkkvartetter som var bland det sista han komponerade, så är det en musik som verkligen öppnar upp för nya ”begynnelser”.

Under sina sista år intresserade sig Beethoven särskilt för fuga-formen och kom att använda sig av den i flera verk, i allt från pianosonater, stråkkvartetter och stora verk som nionde symfonin och Missa Solemnis. Men medan denna form hos andra tonsättare ofta fick något av akademisk övning över sig, så förvandlar Beethoven den, på ett sätt som få andra efter Bach lyckats med, till ett personligt uttrycksmedel – inte för att blicka tillbaka utan för att skapa något tidigare inte hört. Grosse Fuge är på många sätt det främsta exemplet på den visionära, framåtblickande musik Beethoven skapade mot slutet av sitt liv.

Länge var Sofija Gubajdulinas musik, som också är ett tema under årets festival, en väl förborgad hemlighet i Sovjetunionen, känd bara inom en liten krets av musiker och kollegor. Först i mitten av 80-talet började situationen på allvar förändras inte minst tack vare violinisten Gideon Kremer som tog med sig hennes musik på internationella turnéer.

Gubajdulinas serie om, hittills, fem stråkkvartetter bildar inte en enhetlig serie, som exempelvis Sjostakovitjs, utan fångar var och en snarare mer olika perspektiv på hennes utveckling mot en musik bortom traditionella former och system. De är sinsemellan skiftande och innehåller element från dur/moll-tonalitet, mikrointervaller, seriella tekniker, inslag av aleatorik, nya speltekniker och som i fjärde kvartetten förinspelat material.

Den första stråkkvartetten komponerades 1971, men det kom att dröja flera år, ända till 1979, innan verket uruppfördes och då inte i Sovjetunionen utan i Köln i Västtyskland.

Till skillnad från de flesta av Gubajdulinas verk som gärna i sina titlar associerar till religiösa, mystiska eller filosofiska teman har stråkkvartetten ingen underrubrik och tycks därför vara mer absolutmusikalisk till sin karaktär. Gubajdulina har själv sagt om kvartetten att den strävar efter att vara en ”musikalisk representation av ’förbindelse’ och ’separation’” och man kan uppleva att musiken rör sig mellan dessa ytterligheter på flera sätt – mellan stillhet och utbrott, mellan instrumentens olika karaktärer –i samverkan eller i kontrast mot varandra – och rent klangligt i speltekniker, till exempel avsnitt med pizzicato-effekter eller glissandon.

/Staffan Storm

FRE 22 SEP KL 18.00 Palladium Malmö

Sluttid ca kl 20:00

Biljettpris: 340 kr, studerande & barn t.o.m. 17 år: 170 kr

Ingår i Weekendpaketet. Läs mer här.

Musiken

Ludwig van Beethoven Pianotrio Ess-dur op 1 nr 1
Sofija Gubajdulina
Stråkkvartett nr 1
Ludwig van Beethoven Große Fuge Bess-dur op 133

Medverkande

Armida Quartet
Francisca Skoogh, piano

 

Konserten arrangeras i samarbete med Salomon Smith Kammarmusikförening