Festivalens första lunchkonsert innehåller musik för solopiano samt violin och piano av två av festivaltonsättarna, Sofija Gubajdulina och Ludwig van Beethoven. Lauma Skride spelar Gubajdulinas Chaconne och gestaltar därefter, tillsammans med Baiba Skride, den sökande lindansaren i Dancer on a Tightrope. Sist en violinsonat av Beethoven, den bekymmerslösa och upprymda Champagnesonaten. Konserten presenteras av Ayla Kabaca.


Sofija Gubajdulinas ”Chaconne” för piano tillhör hennes tidiga verk, komponerat redan 1962. Hennes 60-tal kom att präglas av musikaliska experiment och sökande och vid tiden tillkom även musik för udda besättningar –  som ”Intermezzo” för åtta trumpeter, sexton harpor och slagverk – och elektroakustisk musik. Chaconnen söker sig dock tillbaka till barocken och tar denna gamla variationsform som utgångspunkt för att skapa något nytt. Liksom under barocken presenteras inledningsvis en ackordföljd på åtta takter, och de följande två variationerna följer detta mönster. Därefter expanderar de följande variationerna för att till sist mynna ut i inledningstemats återkomst i en sammanfattande coda.

”Dancer on a Tightrope” för violin och piano är skrivet betydligt senare, 1993, vid den tid, efter Sovjetunionens fall, när Gubajdulinas musik började göra sitt segertåg på den internationella arenan. Tonsättaren beskriver själv hur titeln stammar från en önskan att bryta sig loss från vardagen, något som ”oundvikligen är förknippat med risk och fara. Lindansaren är en metafor för denna oppositionella inställning, det riskfyllda livet och konsten som flykt till en annan existens”.

Beethovens sammanlagt tio violinsonater tillkom mellan 1797 och 1812, men de fördelades inte jämt under perioden utan hela nio av dem skrevs på bara några år runt sekelskiftet och tillhör alltså i huvudsak tonsättarens tidiga produktion. De tre sonaterna i samlingen op. 30 skrevs mellan mars och maj 1802 under den traumatiska vistelse i Heiligenstadt när Beethoven insåg att han skulle komma att förlora sin hörsel. Senare på hösten skrev han det som kommit att kallas Heiligenstadt-testamentet, där han beskrev sina känslor inför att inte bara hans karriär utan också hans liv var slut, men samtidigt var det också en musikaliskt rik skaparperiod under vilken flera andra verk, bland annat även den andra symfonin, tillkom.

Violinsonaten i G-dur är i grunden ett ljust verk, dock inte utan skuggor, präglat av humor och en nästan nostalgisk tillbakablick på Haydns och den förklassiska Mannheimskolans musik.

/Staffan Storm


Konserten spelas in av Sveriges Radio P2

ONS 20 SEP KL 12.15 Palladium Malmö

Sluttid ca kl 13:05

Fri entré, först till kvarn! Dörrar och servering öppnar kl. 11.15

Musiken

Sofija Gubajdulina Chaconne
Sofija Gubajdulina Dancer on a tightrope
Ludwig van Beethoven Sonat nr 8 G-dur op 30 nr 3

Medverkande

Baiba Skride, violin
Lauma Skride, piano

Ayla Kabaca, presentatör