Dean möter Doric! Brittiska Doric String Quartet har etablerat sig som en av sin generations ledande stråkkvartetter med hela världen som arbetsfält. Tillsammans med Brett Dean (inte bara tonsättare utan också violast!) framför de hans ömsinta och personliga Epitaphs (gravskrifter). Konserten innehåller även Ludwig van Beethovens stora, känslosamma sista stråkkvartett, den som han hade så vådligt svårt att få färdig.


Mottot för årets upplaga av Malmö Chamber Music är ”Begynnelser och avslut”, och även om kvällens konsert på pappret tycks ta sin utgångspunkt från ”avslut” med Beethovens och Schuberts sista stråkkvartetter, så hör man som lyssnare snabbt att det är musik av tonsättare som inte summerade sina livsverk, utan var på väg – som fortfarande utvecklades mot nya ”begynnelser”.

Beethoven komponerade sin stråkkvartett i F-dur op. 135 under sommar och tidig höst 1826 och den skiljer sig på flera sätt från hans övriga sena kvartetter genom att vara relativt kort och att ha ett traditionellt fyrsatsigt mönster. Den första satsen följer en relativt tydlig klassisk sonatform, också något ovanligt under Beethovens sena period, och den andra satsen är ett scherzo i vars anmärkningsvärda mittendel man hör förstaviolinen göra stora språng upp i högt läge medan övriga spelar ett kort motiv, upprepat identiskt likadant i hela 47 takter. I den långsamma tredje satsen möter man en nästan förromantisk Beethoven, med långspunna melodiska linjer i den likaledes för romantiken karaktäristiska tonarten Dess-dur. I skissen till satsen noterade Beethoven ”en vacker sång om vila eller sång om frid”. Till finalen finns till och med i de tryckta noterna kvar en text: ”Das schwer gefasste Entschluss” (det svårt fattade beslutet) står det som motto över noterna och vid de två motiven satsen bygger på ”Muss es sein?” – som presenteras i den långsamma inledningen – och ”Es muss sein!” – som blir huvudtema i den snabba huvudsatsen. Satsen utvecklas som en fråga-svar lek där dessa båda motiv passerar genom en mängd tonarter, i en sats full av överraskningar och oväntade vändningar, för att till sist hitta hem till huvudtonarten F-dur.

Om sitt verk ”Epitaphs” berättar Brett Dean att han i besättningen ”stråkkvartett plus en viola såg en möjlighet att utforska de utvidgade klangliga och satstekniska möjligheterna i en ensemblekonstellation som tidigare så fascinerat Mozart, Schubert och Brahms, och som lett till några av deras finaste och djupaste kammarmusikverk”. Möjligheten att spela ut de två violinerna mot de mörkare två altviolinerna intresserade honom särskilt. Samtidigt, fortsätter Dean, ”gav verket mig möjlighet att ge en hyllning till flera personer, nära vänner eller professionella kollegor, som gick bort under en relativt kort period 2008 och 2009. Trots det dystra anslaget i verkets tema och syfte, var intentionen att denna svit i fem satser i lika hög grad skulle hylla dessa personers särskilda kvaliteter, karaktärer och vad de åstadkommit samtidigt som den uttrycker förlust och saknad”.

Medan Schuberts förmåga som Lied-tonsättare aldrig ifrågasatts, var hans större instrumentalverk länge omdiskuterade. Schubert upplevde själv denna problematik och när han 1824 planerade tre stråkkvartetter var det i syfte att etablera sig också inom denna genre. Den första av dessa, nr 13 i a-moll, publicerades strax därefter, men nr 14 i d-moll ”Döden och flickan” fick ett negativt mottagande vid en privat konsert och trycktes inte förrän efter Schuberts död. Först i juni 1826 blev den sista kvartetten i trilogin, nr 15 i G-dur, färdig och även om första satsen fick positiv kritik i pressen efter ett testframförande 1828, dröjde det ända till 1851 innan verket publicerades – 23 år efter Schuberts död.

I den sista kvartetten expanderar Schubert formen, på samma sätt som i sin stora C-dur symfoni eller stråkkvintetten, och behandlar ensemblen bitvis orkestralt. Det är som man hör begynnelsen till den speciella österrikiska tradition som under 1800-talet kom att sträva mot expansiva former, med höga alptoppar och djupa dalar, som man senare möter hos Bruckner och Mahler.

/Staffan Storm

ONS 20 SEP KL 18.00 Palladium Malmö

Sluttid ca kl 20:15

Biljettpris: 340 kr, studerande & barn t.o.m. 17 år: 170 kr

Musiken

Ludwig van Beethoven Stråkkvartett nr 16 F-dur op 135
Brett Dean Epitaphs
Franz Schubert Stråkkvartett nr 15 G-dur op 161 D 887 

Medverkande

Brett Dean, viola
Doric String Quartet