Ett unikt internationellt gästspel med världsberömda Academy of St Martin in the Fields! Den Londonbaserade orkestern tillhör världens främsta och är känd för sina friska och briljanta tolkningar av våra mest älskade klassiska musikstycken. På programmet ikväll står bland annat Ludwig van Beethovens Symfoni nr 1 i C-dur.


Under 20-talet lämnade Stravinskij den ryska tematik som präglat hans tidiga baletter från åren före första världskrigets utbrott och närmade sig en mer internationell stil. Tendensen att lämna förkrigstidens konstnärliga ideal, som uppfattades som förlegade och som förknippades med världskrigets katastrof, slår igenom i tidens konst i allmänhet och Stravinskij var en av föregångsgestalterna för denna nya estetik. Tankar kopplades istället gärna till 1700-talet och upplysningstiden, en epok som till skillnad från romantikens nationalism snarare betonade internationalism och förnuft. Redan vid 20-talets början finner man hur Stravinskij i sitt skapande fullt utvecklat den stil som, inte helt rättvisande, kommit att kallas neoklassicism. Dessa drag möter man tydligt i den Konsert i Ess-dur från 1937–38 han tillägnade beställarna makarna Woods Bliss på deras 30-åriga bröllopsdag och som kom att uppkallas efter deras hem, Dumbarton Oaks. Även i detta verk är 1700-talets barock avstampet för kompositionen, denna gång från Bach och hans Brandenburgkonserter.

Sinfonia concertante var en mycket populär genre i mitten av 1700-talet. Denna hybrid mellan barock concerto grosso, där en solistgrupp ställs i kontrast mot en större orkester, och den nya klassiska symfoniformen fångar i sig, kanske mer än någon annan musikalisk form, övergången mellan de båda epokerna. Av de många verk som skrevs med denna benämning är det dock numera bara ett verk av Haydn och ett par av Mozart som mer regelbundet spelas. Mozarts Sinfonia concertante i Ess-dur för violin, viola och orkester skrevs i Salzburg sommaren 1779 och vid denna tid fanns knappast några associationer till barocken längre kvar. Inte heller finner man spår av den galanta stilen från tonsättarens tidigare verk, utan här möter man Mozarts fullt utvecklade personliga tonspråk, inte minst i den dunkelt färgade mittensatsen i c-moll.

Ludwig van Beethoven var redan vid sekelskiftet 1800 ett välkänt namn i Wiens musikliv. Han hade gjort sig känd både som pianist, inte minst för sin improvisationsförmåga, och som tonsättare. Men medan Beethovens pianoverk från denna tid lanserar en ny och radikal stil var den musik han skrev för större besättningar fortfarande mer traditionsbunden. Första symfonin är ett exempel på detta. Verket, som skrevs vintern 1799–1800 och uruppfördes i Wien 2 april 1800, är modellerat efter Haydns förebild. Precis som Haydns musik är Beethovens första symfoni full av oväntade vändningar, men Beethovens personlighet slår igenom i instrumentationen, som är lite mer massiv och som gärna utnyttjar kontrastverkan mellan blåsare och stråkar. Flera andra karaktäristiska drag anas också, exempelvis i form av det rytmiska arbetet och de dynamiska kontrasterna.

/Staffan Storm

TOR 21 SEP KL 19.00 Malmö Live Konserthus

Sluttid ca kl 20:45

Biljettpris: 100 – 395 kr

Musiken

Igor Stravinskij Dumbarton Oaks
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante
Ludwig van Beethoven Symfoni nr 1

Medverkande

Academy of St Martin in the Fields
Tomo Keller, konstnärlig ledning och violin
Brett Dean, viola

Pre-concert Talk!
Kl. 18.00 på Kanalscenen
Konsertintroduktion av Håkan Hardenberger