Prisbelönta Armida Quartet från Berlin i fint sällskap! Klarinettisten Johnny Teyssier, hornisten Lasse Mauritzen, fagottisten och solistprisvinnaren Sebastian Stevensson (alla tre medlemmar av DR SymfoniOrkestret), pianisten Lauma Skride samt basisten Janne Johansson – nio musiker fördelade över två septetter med 150 år emellan! Den första är av Ludwig van Beethoven, den andra av Igor Stravinskij. Konserten presenteras av Ayla Kabaca.


Beethoven: Septett Ess-dur op. 20
Flera av Beethovens tidiga kammarmusikverk är skrivna för ensembler som kombinerar blåsare och stråkar. Septetten, komponerad ungefär vid samma tid som den första symfonin 1799–1800, är ett exempel på det och stycket blev en av tonsättarens första stora succéer och försäljningsframgångar. Det är på många sätt tidstypisk underhållningsmusik i den wienska serenadandan, men man möter också flera drag i musiken som skulle komma att bli karaktäristiska för Beethovens stil, exempelvis intresset för en mer expansiv form. Septetten hade ett privat uruppförande hemma hos prins Schwarzenberg tidigt 1800 och partituret tillägnades kejsarinnan Maria Theresa, vilket visar på hur snabbt Beethoven efter sin flytt till Wien, och trots sina sympatier för franska revolutionen, hade etablerat sig i den habsburgska aristokratins musikintresserade kretsar.
Septetten består av sex satser i vilka man möter skiftande karaktärer och hur Beethoven uppfinningsrikt utnyttjar de sju instrumentens klangliga möjligheter på olika sätt.

 Stravinskij: Septett
Det tidiga 50-talet innebar en period av konstnärlig omprövning för Igor Stravinskij. Hans musik komponerad under exilen i USA under andra världskriget, hade ånyo orsakat skandal i Paris vid en konsert strax efter krigsslutet, men denna gång inte som i fallet ”Våroffer” för att den var för modern utan, tvärt om, för att de unga tonsättarna i salen, med Pierre Boulez i spetsen, upplevde den som passé och konservativ. Likaså mötte hans stora opera ”Rucklarens väg” vid premiären i Venedig några år senare snarlik kritik.

Septetten, skriven 1952–53, är på många sätt en reaktion på hans upplevelser av denna kritik och är ett försök att bryta upp från ”gamla hjulspår” och söka ett nytt musikaliskt språk, inspirerat av tidens unga tonsättare och en nyväckt fascination för Schönbergs och Weberns kompositionstekniker. På ytan tycks det tresatsiga verket vara ytterligare en av Stravinskijs reflektioner över 1700-talets musik, med en inledande nästan akademiskt utformad sonatsats som följs av två barockformer, Passacaglia och Gigue. Men i praktiken får man följa Stravinskijs väg från neoklassicism och tonalitet (en inledande mix av A-dur och a-moll), till serialism och totalkromatik i den sista satsen.

/Staffan Storm


Konserten spelas in av Sveriges Radio P2

TOR 21 SEP KL 12.15 Palladium Malmö

Sluttid ca kl 13:15

Fri entré, först till kvarn! Dörrar och servering öppnar kl. 11.15

Musiken

Ludwig van Beethoven Septett Ess-dur op 20
Igor Stravinskij Septett

Medverkande

Martin Funda, violin
Johanna Staemmler, violin
Teresa Schwamm, viola
Peter-Philipp Staemmler, cello
Janne Johansson, kontrabas
Johnny Teyssier, klarinett
Sebastian Stevensson, fagott
Lasse Mauritzen, valthorn
Lauma Skride, piano

Ayla Kabaca, presentatör