Malmö SymfoniOrkester grundades i Malmö 1925 och har verkat som renodlad symfoniorkester sedan 1991. Innan dess var uppdraget delat, orkestern verkade som opera- och symfoniorkester i staden. Idag är vi en av Sveriges ledande symfoniorkestrar.

Malmö SymfoniOrkester (MSO) består av närmare 90 anställda musiker på hög internationell nivå som med en ny konsert varje vecka briljerar i ett rikt och mångskiftande utbud. MSO är stolta traditionsbärare av den symfoniska repertoaren, men strävar också efter att föra den vidare in i framtiden. MSO lägger mycket energi på att hålla sig väl framme i de symfoniska trenderna i nuet och utveckla nya konsertkoncept, bl a dataspelsmusik och äventyr med olika teman. Nallekonserterna för de minsta är ett eget varumärke.

Konsert 
Testaments | Lördag 23 september kl 14:00, Malmö Live Konserthus Läs mer