Mahler Chamber Orchestra, berömda för sin passion och kreativitet, grundades 1997 med den gemensamma visionen att vara en fri och internationell ensemble. MCO är ett rörligt kollektiv med exceptionella musiker, där kärnan består av 45 musiker från 20 länder som förenas för turnéer över hela världen.

I hjärtat av MCO:s musicerande finns passionen för kammarmusik. Orkesterns sound kännetecknas av tätt samspel och självständiga musikaliska personligheter. MCO:s medlemmar delar alla en stark vilja att ständigt fördjupa interaktionen med sin publik, vilket också lett till flera musikaliska möten bortom de traditionella scenerna och projekt som förenar musik, lärande och kreativitet.

Såväl Claudio Abbado, orkesterns förste mentor, som Daniel Harding har betytt mycket för MCO:s utveckling. Violinisten Isabelle Faust och dirigenterna Daniele Gatti och Teodor Currentzis är nuvarande konstnärliga partners som inspirerar och formar orkestern genom långsiktiga samarbeten.

What makes the Mahler Chamber Orchestra unique? Watch this short video to find out.