Lovisa Wennesz är född i Stockholm. Hon började redan som 11-årig att spela harpa hos soloharpist Gertrud Schneider i Uppsala. Som 16-åring blev hon intagen på Musikkonservatoriet Falun och fortsatte härefter sina studier vid Kgl. Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn med Sonja Gislinge och Cajtriona Yeats som lärare.

Lovisa framträder ofta som kammarmusiker och solist vid privata arrangemang. Hon är också en mycket eftertraktad orkestermusiker av danska och utländska orkestrar. Samtidigt är hon en mycket uppskattad pedagog.

Lovisa har fått flera priser och utmärkelser. Till exempel Kungliga Musikaliska Akademins stipendium, Hugo Alfvéns stipendium och drottning Ingrids minnesmedalj.