Fransk-amerikanske klarinettisten Johnny Teyssier utsågs nyligen till förste soloklarinettist vid DR SymfoniOrkestret efter att tidigare ha varit soloklarinettist vid Malmö SymfoniOrkester och Minnesota Opera Orchestra. Johnny är även soloklarinettist i Oregon Bach Festival Orchestra och har framträtt som solist med orkestrar som Malmö SymfoniOrkester, Saint Paul Chamber Orchestra, Irish Chamber Orchestra och Hilton Head Symphony.

Johnny Teyssier är en passionerad kammarmusiker och är en utav grundarna av Sixth Floor Trio. Johnny började vid elva år ålder sina klarinettstudier för Dwayne Van Wyhe och fortsatte vid Interlochen Arts Academy för Nathan Williams. Som sjuttonåring antogs han till Curtis Institute of Music i Philadelphia för Donald Montanaro och 2011 erhöll Johnny diplomexamen vid Colburn School i Los Angeles, där han studerade för den legendariske Yehuda Gilad.

Konserter
7 X 2 | Torsdag 21 september kl 12:15, Palladium Malmö Läs mer
Rites and Tales | Lördag 23 september kl 18:00, Palladium Malmö Läs mer