Håkan Hardenberger är vår tids störste trumpetsolist. Vid sidan av hans fenomenala framföranden av den klassiska repertoaren är han även högt ansedd som pionjär för ny, betydande och virtuos repertoar för sitt instrument. Håkan Hardenberger framträder med de världsledande orkestrarna såsom New York Philharmonic, Boston Symphony, Wiener Philharmoniker och London Symphony.

Verken som tillägnats Håkan Hardenberger anses som viktiga höjdpunkter i trumpetrepertoaren och inkluderar tonsättare som Sir Harrison Birtwistle, Brett Dean, Hans Werner Henze, Rolf Martinsson, Olga Neuwirth, Arvo Pärt, Mark-Anthony Turnage, Rolf Wallin och HK Grubers trumpetkonsert Aerial, vilken uppfördes för 70:e gången av Håkan Hardenberger, tillsammans med Berliner Philharmoniker 2015.

Dirigering har blivit en integrerad del av Håkan Hardenbergers musikskapande och han har lett orkestrar som BBC Philharmonic, St Paul Chamber Orchestra, Svenska Kammarorkestern, och Malmö SymfoniOrkester.

Håkan Hardenberger är konstnärlig ledare för Malmö Chamber Music.

Läs mer om Håkan Hardenberger