Xavier de Maistre

Det finns i Catharina Backmans musik en dramatiserande dimension, ett berättarperspektiv. Hon använder gärna sceniska uttryck och har också bakom sig flera musikdramatiska verk. Event Horizon för klarinett, fagott, trumpet och piano är en musikalisk gestaltning av det som händer när något närmar sig randen av ett svart hål, händelsehorisonten. Till en början, när avståndet fortfarande är stort, kan föremålet röra sig fritt, men ju närmare det svarta hålet föremålet kommer, desto starkare blir kraften in mot centrum. Snart kan det bara röra sig i cirklar, inte ta sig därifrån. När det slutligen passerar Event Horizon är det också bortom ”the point of no return”. Kraften från det svarta hålet är obeveklig och låter inget slippa ut därifrån. Kvar finns bara en röd strimma.

Catharina Backmans Event Horizon omges vid den här konserten av Claude Debussys drömskt fantasifulla violinsonat och den suggestiva sonaten för flöjt, viola och harpa. Det var på uppmaning av sin förläggare Debussy startade det som skulle bli ett av hans sista stora kompositionsprojekt: sex sonater för olika instrument. Den avslutande sonaten skulle kombinera instrumenten han använt i de föregående. Men Debussys död satte stopp. Färdiga blev bara sonaten för cello och piano och sonaterna vi här får höra. Som inspirationskälla hade Debussy de franska 1700-talstonsättarna Couperin och Rameau, samtidigt som han var starkt påverkad av det pågående världskrigets fasor. (Se även tisdag 18.00.)

De två vackert sirliga arabeskerna liksom Clair de lune – månsken – ur Suite bergamasque är till skillnad från sonaterna komponerade av en ung Debussy, här i versioner för harpa. de Fallas Spansk dans är hämtad ur operan La vida breve, Livet är kort, och Smetanas Moldau ur Má vlast, Mitt fosterland, där vi kan höra hur de små vattendragen porlande slingrar sig fram genom landskapet innan de flyter samman och bildar den mäktiga floden.

Skrivet för harpa i original är däremot Gabriel Faurés Impromptu opus 86. Inledningen påminner om Frédéric Chopins arpeggioetyd, men det stannar inte där utan Fauré använder harpans hela uttrycksregister med kraftfulla glissandon, breda ackord och upphöjt klara flageoletter.

/Göran Persson


Konserten direktsänds av Sveriges Radio P2

 


Xavier de Maistre © Jean-Baptiste Millot

 

FRE 21 SEP KL 18.00 Palladium Malmö

Sluttid ca kl 20.00

Program

Claude Debussy Sonat för violin och piano g-moll
Emmanuel Tjeknavorian, violin; Simon Crawford-Phillips, piano

 Catharina Backman Event Horizon Uruppförande!
Håkan Hardenberger, trumpet; Johnny Teyssier, klarinett; Sebastian Stevensson, fagott; Simon Crawford-Phillips, piano

 Claude Debussy Sonat för tvärflöjt, viola och harpa
Xavier de Maistre, harpa; Lise Berthaud, viola; Mathilde Calderini, flöjt

Gabriel Fauré Impromptu op 86
Claude Debussy Arabesque nr 1 E-dur L 66
Claude Debussy Arabesque nr 2 G-dur L 66
Manuel de Falla Spansk dans nr 1
Claude Debussy Clair de lune ur Suite bergamasque
Bedřich Smetana Moldau ur ”Má vlast”
Xavier de Maistre, harpa


Biljettpris: 340 kr, studerande & barn t.o.m. 17 år: 170 kr
Rabatt Sydsvenskans Stjärnklubb

Denna konsert ingår i Festivalpaketet