Academy

Bernd Alois Zimmermanns musik har visat sig besitta en obändig livskraft. Kanske för att han var egensinnig nog att inte ansluta sig helt till den musikaliska modernismens teoretiska eller estetiska lösningar. Inspirerad av dadaisten Kurt Schwitters bilder såg han i stället kreativa stillån och citat som en konstnärliga möjlighet. Han är mest berömd för sin opera Die Soldaten som myllrar av olika musikaliska stilar, men här hör vi hans neoklassiska Konsert för stråkorkester från 1948 som imponerar med sin melodiska vitalitet och rytmiska frenesi.

Under 200 år var allt som fanns av Joseph Haydns första cellokonsert ett fragment av första satsens tema. Lyckligtvis hittade en musikforskare 1961 resten av konserten i en notsamling som fanns bevarad i Nationalmuseet i Prag. Efter noggranna undersökningar av experter från Haydninstitutet i Köln kunde äktheten fastställas. Haydns senare skrivna cellokonsert i D-dur hade därmed återfått sin yngre syster.

När den berömda instrumenttillverkaren Pleyel hade konstruerat en ny harpa skickade man 1904 en förfrågan till Debussy om han ville skriva ett teststycke för det nya instrumentet. Det blev Danse sacrée et danse profane. Harpan, som hade extra strängar i stället för pedaler som höjer och sänker harpans tonhöjder, blev aldrig någon framgång. Debussys musik däremot har etablerats som ett av harprepertoarens verkliga juveler, även om den numera för det allra mesta framförs på den vanliga orkesterharpan med pedaler.

Sommaren 1773 hade Mozart fått jobb som konsertmästare i ärkebiskopens hovkapell i Salzburg. Lönen var usel och han kom inte alls överens med den stränge biskopen. Men Wienvistelsen var ändå musikaliskt lyckosam. Han hörde ny musik och inspirerades band annat av några symfonier av Joseph Haydn. Full av energi komponerade han två av sina mest fulländade verk från den här tiden, den så kallade lilla g-mollsymfonin nr 25 och den här, nummer 29 i A-dur, där den melodiska lättsamheten inte står i vägen för glöd och passion.

/Göran Persson


Academy of St Martin in the Fields © Allan Kerr

TOR 20 SEP KL 19.00 Malmö Live Konserthus

Sluttid ca kl 21.00

Konserten arrangeras i samarbete med Malmö Live Konserthus

Konsertintroduktion kl. 18.00 på Kanalscenen:
Staffan Storm i samtal med Håkan Hardenberger

Program

Bernd Alois Zimmermann Konsert för stråkorkester
Academy of St Martin in the Fields

Joseph Haydn Konsert nr 1 för cello och orkester C-dur Hob VIIb:1
Andreas Brantelid, cello; Academy of St Martin in the Fields

Claude Debussy Danse sacrée et danse profane
Xavier de Maistre, harpa; Academy of St Martin in the Fields

Wolfgang Amadeus Mozart Symfoni nr 29 A-dur K 201
Academy of St Martin in the Fields


Biljettpris: 100 – 395 kr