Diplomorganisten Carl Adam Landström började som tioåring spela orgel i hemstaden Gränna efter att ha inspirerats av dåvarande organisten Marianne Jansson, som under lång tid också varit hans mentor. Som 17-åring började han vid Kungliga Musikhögskolan där han undervisades i solistiskt orgelspel av professor Ralph Gustafsson och i improvisation av Tomas Willstedt och professor Stefan Therstam. Efter sin examen studerade Carl Adam Landström i England för David Sander samt i Frankrike för François-Henri Houbart, organist i Madeleinekyrkan i Paris.

Carl Adam Landström har medverkat på ett flertal cd-, radio- och tv-inspelningar och har även framträtt vid Nobelfesten. Han arbetade tidigare som organist i Katarina kyrka i Stockholm men är sedan 2011 organist i S:t Petri kyrka i Malmö. Carl Adam Landström är frekvent organist åt Sveriges Radios Symfoniorkester och har turnerat i hela Europa och Australien. Han har två gånger tilldelats Kungliga Musikaliska Akademins stipendium. Carl Adam Landström undervisar även i orgel vid Musikhögskolan i Malmö.

Läs mer om Carl Adam Landström