Betsy Jolas Quatuor VII avec trompette – Afterthoughts – för trumpet, violin, viola och cello är beställt till Malmö Chamber Music och tillägnad Håkan Hardenberger. ”Med den här besättningen måste jag försöka hitta ett sätt hantera trumpetens dominerande ’personlighet’ och hitta balans mellan instrumenten. Det var välgörande , men krävde också mycket eftertanke, därför har stycket också fått titeln Eftertankar”, säger Betsy Jolas om Afterthoughts som här får sitt uruppförande.

Konserten inleds med Fanfare av festivaltonsättaren Mark-Anthony Turnage, som verkligen gillar konsertöppnare. Men de ska inte vara städade och akademiska, snarare lite bråkiga. ”Jag avskyr välartade fanfarer, den där sorten med trevlig stämföring och smarta små harmoniska utvikningar.” Turnage lockar i stället lyssnaren med sin skickligt gestaltade mix av klassiska impulser, gärna Beethoven, jazz och modernism.

Debussys berömda Syrinx för soloflöjt skrevs till ett drama av Gabriel Mourey där Pan med sin flöjt förälskar sig i nymfen Syrinx. Ursprungligen ska Debussy ha utelämnat alla taktstreck för att understryka solistens frihet att fritt forma både rytmik och melodi.

Uppmanad av sin förläggare startade han det som skulle bli ett av hans sista stora kompositionsprojekt: sex sonater för olika instrument. Men han kom bara halvvägs innan döden kom emellan 1918. Färdiga blev sonaterna för flöjt, viola och harpa, violin och piano och den här för cello och piano, cello. Som musikalisk inspirationskälla hade han de franska 1700-talstonsättarna François Couperin och Jean-Philippe Rameau. Samtidigt var han starkt påverkad, och förfärad, av det pågående världskrigets fasor.

Vi får också höra hans stråkkvartett i g-moll. Kvartetten är traditionellt upplagd med fyra satser, men inom den välkända formen har Debussy format musikaliskt guld med lyriskt smeksamma melodier, rytmiska utmaningar och överraskande harmonier.

Bara tre år tidigare komponerade Puccini, mest känd för sina operor, den här intensivt vackra elegin Crisantemi – krysantemum. Enligt honom själv skrev han den som i trans under en enda förtrollad natt.

/Göran Persson


Konserten spelas in av Sveriges Radio P2 och Musik i Syd Channel


Håkan Hardenberger ©Marco Borggreve

TIS 18 SEP KL 18.00 Palladium Malmö

Sluttid ca kl 20:00

Program

Mark-Anthony Turnage Fanfare (from all sides)
Gustav Melander, Matteo Battistoni, Emil Käck, Elvira Broberg, Lucas Lipari-Mayer, Axel Andersson, Erik Hultstrand Ahlin, Ilari Pälli, trumpet

 Claude Debussy Syrinx
Mathilde Calderini, flöjt

 Betsy Jolas Quatuor VII avec trompette – Afterthoughts Uruppförande!
Håkan Hardenberger, trumpet; Emmanuel Tjeknavorian, violin; Lise Berthaud, viola; Andreas Brantelid, cello

 Claude Debussy Sonat för cello och piano d-moll
Andreas Brantelid, cello; Roger Muraro, piano

Giacomo Puccini Crisantemi
Claude Debussy Stråkkvartett g-moll op 10
Quatuor Modigliani


Biljettpris: 340 kr, studerande & barn t.o.m. 17 år: 170 kr

Denna konsert ingår i Festivalpaketet