Adolf Fredriks Flickkör är en kör för flickor som går i årskurs sex till nio i Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm och är en av skolans två representationskörer. Kören skapades 1972 av Bo Johansson, som också ledde kören i nära 40 år, fram till 2011. Sedan våren 2011 leds kören av Karin Bäckström.

Adolf Fredriks Flickkör har gjort sig kända för sin speciella klang och har genom åren uppnått världsrykte och tagit emot en lång rad utmärkelser både i Sverige och utomlands. Kören turnerar också flitigt och har besökt ett flertal länder i och utanför Europa.

Eftersom kören är knuten till årskurs sex till nio byts medlemmarna ständigt ut, men trots att hela kören är helt utbytt vart fjärde år, finns den speciella andan i kören kvar och om den vittnar medlemmar från flera generationer. Den andan utmärks kanske framför allt genom att medlemmar i Adolf Fredriks Flickkör inte bara sjunger vackert ihop, utan också blir riktigt fina kompisar – ofta för livet.

Läs mer om Adolf Fredriks Flickkör

 

sofia_agren

Adolf Fredriks Flickkör leds av Sofia Ågren

Läs mer om Sofia Ågren